Werkkleding en de belastingdienst

Natuurlijk zijn er genoeg redenen om promotionele kleding of werkkleding voor je bedrijf aan te schaffen. Zo is het bijvoorbeeld een effectieve en krachtige manier om je bedrijf te promoten. Maar wist je ook dat je als bedrijf de kosten voor bedrijfskleding kunt aftrekken van de belasting? Je moet als bedrijf dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

Beschermende kleding

De kosten voor beschermende kleding zijn aftrekbaar indien:

  • Je als bedrijf beschikt over een Arboplan waarbij de verstrekking van beschermende kleding in redelijkheid onderdeel uitmaakt (op basis van de RI&E)
  • De kleding overwegend tijdens werktijd gedragen wordt.
  • De werknemer geen eigen bijdrage hoeft te betalen. (Kosten die voortvloeien uit de Arboregelgeving mogen volgens artikel 44 van de Arbowet niet ten laste worden gelegd van de werknemer)

Werkkleding

Om de kosten voor werkkleding af te kunnen trekken, dien je aan één van de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De kleding is uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt om tijdens het werk te dragen, zoals uniformen en overalls.
  • De kleding is voorzien van een of meer duidelijk zichtbare, aan (de bedrijfsorganisatie van) de werkgever gebonden beeldkenmerken (bijvoorbeeld een bedrijfslogo) met een oppervlakte van ten minste 70 cm2 in totaal. Deze voorwaarde geldt per kledingstuk. Voor het bepalen van de oppervlakte dient uit te worden gegaan van een denkbeeldig vierkant of rechthoek om de uiterste punten van het logo.
  • De kleding blijft aantoonbaar achter op de werkplek.

Wanneer is kleding aan te merken als uniform?

Als je wilt dat de medewerkers van je bedrijf allemaal dezelfde representatieve kleding dragen, dan mag je deze kleding aanmerken als werkkleding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het gaat om een gehele outfit; bijvoorbeeld een shirt, een broek of rok, sjaal enz.
  • De outfit is in één oogopslag herkenbaar als samenhangend met je bedrijf. Bijvoorbeeld door dezelfde kleuren te gebruiken als in het logo voorkomen, bedrijfsnaam op het shirt of de broek. Dan mag de bedrijfsnaam kleiner zijn dan 70 cm2. per kledingstuk.
  • De werknemers zijn verplicht om tijdens hun werk de gehele outfit aan te hebben. Dit kan je heel goed bewijzen door dit in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.